• Loading…
iamSale Viet Nam

iamSale Viet Nam

  • Vietnam
  • Member since 2019

Phần mềm quản lý bán hàng là một trong những mô-đun cơ bản của hệ thống giải pháp quản lý doanh nghiệp iamSale, là sản phẩm chính mà BRAVO cung cấp.

Phần mềm quản lý bán hàng IamSale hỗ trợ bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán giám sát doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ và chính xác. Giúp các nhà lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ ngay lập tức để đưa ra quyết định kịp thời.

Contact iamSale.

We have placed cookies on your computer to help make this website better.
You can change your cookie settings at any time. Otherwise, we'll assume you're OK to continue.

Don't show this message again