• My basket
    Quantity
    Price
  • Your Shopping Basket is empty.

Total — £ (ex. VAT)
Polaris FnB Qr Order

Polaris FnB Qr Order

  • seo
  • Vietnam
  • Member since 2019

PolarisFnB chứa công nghệ đặt hàng mã QR mới, đây là một giải pháp tối ưu để đặt hàng thực phẩm trong nhà hàng, quán cà phê ... Đặt hàng QR giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nhân viên và chi phí. sửa đổi menu. Thêm vào đó là một hoạt động rất đơn giản và chi phí lắp đặt thấp.

Contact Polaris FnB.

We have placed cookies on your computer to help make this website better.
You can change your cookie settings at any time. Otherwise, we'll assume you're OK to continue.

Don't show this message again